Desactiva el creador de llibres

Es desactivarà el creador de llibres i s'esborrarà el llibre en el que esteu treballant