Apreneu amb el millor. Creeu llibres. Compartiu el coneixement.

El WikiToLearn proporciona llibres de text gratuïts, col·laboratius i accessibles. Acadèmics de tot el món contribueixen a l'intercanvi de coneixements mitjançant la creació de contingut d'alta qualitat.

5 pàgines
0 col·laboradors recents
162 edicions

Llegir l'últim informe
Uniu-vos
M'he unit al WikiToLearn no només per curiositat, sinó també per l'esperit de col·laboració. Ara és com tenir una segona família a Milà, que m'agrada visitar i amb la qual passar temps.
Daniele Pannozzo, Universitat «La Sapienza», Roma
És encoratjador veure una gran comunitat de joves moguts pel noble propòsit de difondre el coneixement i la cultura. El WikiToLearn és molt més que tecnologia d'avantguarda!
Marco Paganoni, Director del departament de física, Universitat de Milano Bicocca
El WikiToLearn, per a mi, és com una segona família! M'ha ensenyat que l'amor pel coneixement i l'aprenentatge pot superar tot tipus d'obstacles, fins i tot els geogràfics i culturals!
Srijan Agarwal, Universitat Amrita, Campus Amritapuri

Contribucions des de