Apreneu amb el millor. Creeu llibres. Compartiu el coneixement.

El WikiToLearn proporciona llibres de text gratuïts, col·laboratius i accessibles. Acadèmics de tot el món contribueixen a l'intercanvi de coneixements mitjançant la creació de contingut d'alta qualitat.

5 pàgines
0 col·laboradors recents
142 edicions

Llegir l'últim informe
Uniu-vos
M'he unit al WikiToLearn no només per curiositat, sinó també per l'esperit de col·laboració. Ara és com tenir una segona família a Milà, que m'agrada visitar i amb la qual passar temps.
Daniele Pannozzo, 'La Sapienza' University, Rome
It is encouraging to see a wide community of young people moved by the noble aim of spreading knowledge and culture. WikiToLearn is much more than cutting edge technology!
Marco Paganoni, Physics Department Director, University of Milano Bicocca
El WikiToLearn, per a mi, és com una segona família! M'ha ensenyat que l'amor pel coneixement i l'aprenentatge pot superar tot tipus d'obstacles, fins i tot els geogràfics i culturals!
Srijan Agrawal, Universitat Amrita, Campus Amritapuri

Contribucions des de