Spam-blacklist

# Les URLs externes coincidents amb aquesta llista seran bloquejades en ser afegides a una pàgina.
# Aquesta llista afecta només a aquesta wiki; vegeu també la llista negra global.
# Per a més informació vegeu https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:SpamBlacklist
#
#
# La sintaxi és com segueix:
#  * Tot allò des d'un caràcter "#" fins al final de la línia és un comentari
#  * Cada línia que no estigui en blanc és un fragment regex que només coincidirà amb amfitrions dintre d'URLs

 #